Vstupní školení BOZP vzor

Zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Je nutné proškolovat nové zaměstnance a v pravidelných intervalech i ty současné.