Audit BOZP

Audit BOZP je analýza, jestli zaměstnavatel plní zákonem stanovené požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Na základě auditu BOZP se poté vypracuje či doplní dokumentace BOZP a navrhnou se řešení k minimalizaci rizik. Dále se v pravidelných intervalech proškolují zaměstnanci.